Naše centra

Centrum pro rodiny Delta

  • Provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace.

Kontakt
telefon: 602 662 063
e-mail: [email protected]

 

Centrum rodinné terapie Horizont

  • Rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace.

Kontakt
telefon: 606 664 262
e-mail: [email protected]

 

Centrum pro děti Mezipatro

  • Podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální rozvoj.

Kontakt
telefon: 724 865 400,
e-mail: [email protected]

Dům Přemysla Pittra pro děti

  • Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání akutní, složité a bezprostředně ohrožující situace.
  • Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Kontakt
telefon: 235 302 698, 607 199 291
e-mail – pobyt:[email protected]
e-mail – ambulance: [email protected]

 

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha

  • Poskytujeme dětem a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví.

Kontakt
telefon: 608 173 556
e-mail: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.