Naše centra

Centrum pro rodiny Delta

  • provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace

Kontakt
telefon 602 662 063
e-mail [email protected]

 

Centrum rodinné terapie Horizont

  • rodinám pomáháme samostatně a úspěšně překonávat běžné i náročné životní situace

Kontakt
telefon 606 664 262
[email protected]

 

Centrum pro děti Mezipatro

  • podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální rozvoj

Kontakt
telefon 724 865 400,
e-mail [email protected]

 

 

Dům Přemysla Pittra pro děti

  • Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání akutní, složité a bezprostředně ohrožující situace.

Kontakt
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc /ZDVOP/
telefon 235 302 698, 607 199 291
e-mail [email protected]dumtriprani.cz

 

Krizová pomoc dětem Šestka

  • pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Kontakt
Krizová pomoc + Sociální rehabilitace
telefon 607 531 818,
e-mail [email protected]

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.