Aktivity

Organizace Dům tří přání realizuje ve spolupráci s významnými osobnostmi a partnery řadu podpůrných PR a FR aktivit:

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.