Chci přispět

Společně s našimi dárci vytváříme pro děti v náročných životních situacích takové podmínky, aby mohly vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Přemýšlíte, že se zapojíte? Děkujeme!

Přispět můžete

  • převodem finanční částky na náš účet pro veřejnou sbírku: 7540257001/5500
  • rychlým darem on- line
 

Kde může být Vaše pomoc vidět, aneb co nás stojí např

  • 300,- týdenní nákup ovoce a zeleniny pro jedno dítě v Domě P. Pittra
  • 500,- doplnění pomůcek do školy pro jedno dítě
  • 1000,- volnočasové aktivity pro jedno dítě do Mezipatra

Při naší činnosti se vždy řídíme etickým kodexem fundraisingu.

Řekli o nás:

„To, že se zabýváte pomocí ohroženým dětem i rodinám, považuju za veledůležité úsilí, protože děti jsou bezbranné bytosti vydané na pospas bolestným traumatům způsobených těmi nejbližšími. Vrátit dětem důvěru v život, který budou žít jako dospělé bytosti, je pravděpodobně vaším úkolem, a za to je vám tato společnost vděčná. Nebo měla by být. Chránit děti a zvířata je úkolem všech mravných lidí. Děkuju Domu tří přání za to, že činí náš svět snesitelnějším a laskavějším.“

Olga Sommerová, filmová dokumentaristka, politička, vysokoškolská pedagožka

„Splnit sem tam nějaké přání si zaslouží každé dítě a to i to, jež nemá jinak štěstí na krásný rodinný život.“

Jan Mlčoch, fotograf, držitel ceny CZECH PRESS PHOTO

Kontakt:

zdenekhercik@dumtriprani.cz

tel: 724 865 003

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.