KONFERENCE MULTIDISCIPLINARITA

Video z konference

Multidisciplinarita – Naděje pro duševní zdraví dětí a dospívajících 

Multidisciplinarita – Naděje pro duševní zdraví dětí a dospívajících

První ročník odborné konference Domu tří přání se koná pod záštitou náměstkyně primátora Hlavního města Prahy,

Ing. Alexandry Udženiji

„Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č.16“

 

 10.11. 2023, 8:30 – 17:30 hodin, Hotel Grandium, Politických vězňů 12, Praha 1

 

Konference JIŽ PROBĚHLA! 

Tisková zpráva z Konference MULTIDISCIPLINARITA 

Hodnotící dotazník

Anotace

Je současný stav péče o psychické zdraví dětí a dospívajících dostatečný? Dokážeme propojovat práci zúčastněných rezortů a služeb? Jak umíme pracovat s prevencí a včasným záchytem psychických potíží? Je Multidisciplinarita cestou k lepším zítřkům?

Vznik center duševního zdraví se stal jedním z hlavních cílů reformního úsilí v oblasti péče o duševní zdraví v České republice. Aktuálně síť CDZ disponuje 3 centry se zaměřením na děti a mladistvé. Hlavním posláním CDZ je prevence a včasný záchyt psychických potíží, důležitá je také podpora po psychiatrické hospitalizaci a usnadnění návratu do běžného života. Mezi hlavní úskalí stávající péče pro děti a adolescenty patří nepropojenost a segmentace služeb dle rezortu, která neumožňuje efektivní podporu dítěte.

Odborná konference Multidisciplinarita – naděje pro duševní zdraví dětí a dospívajících si klade za cíl poukázat na současný stav péče o psychické zdraví dětí, propojit odborníky z řad dětské psychiatrie, psychologie, odborníky z řad školství a sociálních služeb a na příkladech dobré praxe poukázat na důležitost multidisciplinárního přístupu v péči o duševní zdraví a adolescentů, a vytvořit prostor pro možnost rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými obory.

Akce je akreditována u ČLK a je určena pro zástupce státní správy, pediatry, psychiatry, pracovníky CDZ, sociální pracovníky, pedagogy, školní psychology, zástupce neziskových organizací, partnery, farmaceutické firmy a další zájemce o tuto problematiku.

HLAVNÍ ŘEČNÍCI

MUDr. Lucia Vašková, pedopsychiatryně, odborná garantka konference, Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha
PhDr. Markéta Školoudová, ředitelka Domu tří přání, z.ú.
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva a gestorka agendy dětského duševního zdraví
Ferdinand Hrdlička, zmocněnec pro Well – Being, dětské duševní zdraví, ústavní a ochrannou výchovu, MŠMT
MUDr. Michal Považan, primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice
PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., předsedkyně Society for All (SOFA)
Mgr. Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, z.s.

Konferenci moderuje Simona Babčáková.

PROGRAM

08:00 – 08:30 – Prezence a registrace účastníků

08:30 – 09:00 – Zahájení konference – úvodní slova

09:00 – 11:00 – I.blok – PROBLEMATIKA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A ADOLESCENTŮ

11:00 – 11:25 – Coffee Break

11:25 – 13:00 – II.blok – PŘÍSTUPY V PÉČI O DĚTSKÉ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

13:05 – 14:00 – Oběd

14:00 – 15:40 – III.blok – PROPOJOVÁNÍ OBORŮ V PRAXI – NADĚJE BUDOUCNOSTI – I. část 

15:40 – 16:10 – Coffee Break s networkingem

16:10 – 17:25 – III.blok – PROPOJOVÁNÍ OBORŮ V PRAXI – NADĚJE BUDOUCNOSTI – II. část 

17:25 – 17:30 –  Závěrečné slovo, konec akce

 

PROGRAM ke stažení

Registrace a ceny vstupenek – KONFERENCE JE VYPRODANÁ

Pro registraci prosím vyplňte a odešlete registrační formulář. Do 24 hodin obdržíte na e-mailovou adresu, kterou jste uvedl/a v registraci, informace s platebními podmínkami. Případně postupujte pro provedení platby dle instrukcí uvedených níže. Vaše účast na vzdělávací akci se stává závaznou až po připsání částky za vstupenku na účet organizátora. Z důvodu většího zájmu, doporučujeme uhradit platbu za vstupné do 7 pracovních dnů od potvrzení registrace, abychom mohli vstup na akci garantovat. Platba na místě v den konání není možná, veškeré vstupenky musí být uhrazeny nejpozději do 01.11. 2023.

 

Registrační poplatky / Vstupenky

V případě registrace do 30.9. 2023 – EARLY BIRD
Základní 1200 Kč
Snížené – zástupci neziskového sektoru 990 Kč

V případě registrace od 1.10. – STANDARD
Základní 1500 Kč
Snížené – zástupci neziskového sektoru 1200 Kč

 

Vstupenka platí na celou konferenci a zahrnuje:

  • vstup na odborný program a networking
  • konferenční materiály – sborník s abstrakty přednášek v elektronické podobě
  • certifikát o účasti
  • občerstvení po celou dobu konference (2x coffee break, oběd, nápoje)
  • DPH  21%

Platební podmínky

Registrační poplatek / vstupné je nutné uhradit v plné výši do 01. 11. 2023, a to bankovním převodem nebo přes QR kód. Poté Vám bude, v případě zájmu, vystaven daňový doklad.
Pro hromadné platby prosím kontaktujte nejprve: [email protected]

Platební a storno podmínky

Bankovním převodem na účet:

vyberte si typ vstupenky podle termínu registrace a zadejte platbu převodem dle uvedené specifikace:
Číslo účtu: 170285379/0800
Název účtu: Dům tří přání, z.ú. vedený u České spořitelny
Variabilní symbol: 1123
Detaily platby – zpráva pro příjemce: Vaše jméno-Společnost

nebo

 

Platba přes QR kód do 30.9.2023:

Vyberte si správný QR kód podle typu vstupenky. Ten prosím načtete ve svém mobilním bankovnictví a zadejte povinné údaje:
Variabilní symbol: 1123
Detaily platby – zpráva pro příjemce: Vaše jméno-Společnost

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ  – EARLY BIRD 1200 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ – EARLY BIRD 990 Kč

Platba přes QR kód od 1. 10. 2023:

Vyberte si správný QR kód podle typu vstupenky. Ten prosím načtete ve svém mobilním bankovnictví a zadejte povinné údaje:

Variabilní symbol: 1123 

Detaily platby – zpráva pro příjemce: Vaše jméno-Společnost

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ – STANDARD 1500 Kč

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ – STANDARD 1200 Kč

Partneři

loooo

230

účastníků

1.

ročník

18

řečníků

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.