DOBROVOLNICTVÍ

Dobrovolnictví

Dobrovolnický program v Domě tří přání
Spolupráce s dobrovolníky má v Domě tří přání dlouholetou tradici, a to zejména v zařízeních Domu Přemysla Pittra pro děti a v Centru pro děti Mezipatro.

Činnosti, ve kterých se dobrovolníci v Domě tří přání uplatňují

 • pravidelné doučování dětí, pomoc s přípravou do školy (v Centru pro děti Mezipatro se jedná o dlouhodobou spolupráci s jedním konkrétním dítětem obvykle v rozsahu 1-2 hod./týden, v Domě Přemysla Pittra pro děti se jedná o práci se skupinou dětí /ve spolupráci s vychovateli/ obvykle v rozsahu 2-3 hodin v jednom odpoledni v týdnu)
 • asistent/ka lektorů skupinových programů v Centru pro děti Mezipatro (pomoc s vedením programu a skupiny dětí, obvyklý rozsah 1 x 2 hodiny týdně)
 • příprava a realizace volnočasových aktivit a sportovních her pro děti v Domě Přemysla Pittra na zahradě či v tvořivé dílně (obvyklý rozsah 2 hodiny o víkendu dopoledne)

Uvítáme dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mají

 • zájem o dlouhodobější spolupráci (alespoň 3 měsíce)
 • ukončené středoškolské vzdělání (či kteří dosáhli 18 let věku)
 • dost odvahy pomáhat dlouhodobě ohroženým dětem
 • zdravého ducha a kus osobní nezdolnosti
 • zájem vzdělávat se ve speciální pedagogice a psychologii
 • chuť získávat praxi pod odborným vedením a intervizí
 • kreativní přístup k procesu výuky a k přípravě volnočasových aktivit

Dobrovolníkům nabízíme:

 • smysluplnou činnost v respektované organizaci působící v oblasti sociálních služeb
  a sociálně-právní ochrany dětí
 • profesionální a přátelský pracovní tým
 • pravidelné intervize a vzdělávací semináře s odborníky (rozšíření znalostí o problematice ohrožených dětí, SPU a reedukaci, nácviky konkrétních dovedností nezbytných k efektivní pomoci, společné hledání nejvhodnějších postupů při práci s konkrétním dítětem)
 • možnost získání a potvrzení praxe
 • neformální setkávání (např. letní grilování, vánoční večírek)
 • prostor pro invenci

Jak se stát dobrovolníkem v přímé práci s dětmi?
Zájemce o dobrovolnickou činnost v Domě tří přání prosíme o zaslání životopisu a specifikaci činnosti, o kterou by měli v rámci dobrovolnického programu zájem, a to na e-mailovou adresu dobrovolnik@dumtriprani.cz (Mgr. Karolína Pražáková, koordinátorka dobrovolníků).
Koordinátorka Vás pozve k úvodnímu motivačnímu pohovoru. Poté Vás čeká zkušební období, uzavření smlouvy o spolupráci, podpis prohlášení o mlčenlivosti a trestní bezúhonnosti a samozřejmě přímá práce s dětmi.

Do dobrovolnického programu je možné se zapojit kdykoliv v průběhu roku.

Rozhovor s dobrovolnicí Josefínou Kuchařovou

Kontakt:

Mgr. Karolína Pražáková- koordinátorka dobrovolníků

dobrovolnik@dumtriprani.cz

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.