Zařízení s nepřetržitým provozem pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Profesionální služby rodinám v krizi.

                         nabízíme Vám účast na aktuálním projektu

        "JEĎTE V TOM S NÁMI"

                     Podívejte se a pomozte nám zdolat první kopce!