CENTRUM PRO DĚTI MEZIPATRO

Centrum pro děti Mezipatro

Podporujeme zdravý vývoj dětí a jejich osobnostní a sociální rozvoj. Nabízíme bezpečné prostředí určené výhradně dětem, ve kterém spolu s nimi hledáme způsoby, jak se vypořádat s těžkou situací, ve které se nachází. Rozvíjíme dovednosti dětí a jejich zájmy v odborně vedených individuálních i skupinových aktivitách.

Volná kapacita k 26.11. 2019 –  Aktuálně máme  plnou kapacitu a možnost přijímání nových zájemců o službu bude leden/únor 2020.

– poskytujeme dítěti individuální odborné konzultace na základě jeho potřeb a společně stanovených cílů
– posilujeme kladný vztah dítěte ke škole a školním povinnostem (doučování ZŠ a SŠ učiva s dobrovolníky, reedukační cvičení, podpora ve zvládání domácí přípravy)
– nabízíme dětem sebe-rozvojové skupinové programy (výtvarně tvořivé, pohybové, znalostní, umělecko-terapeutické) a sebezkušenostní vrstevnickou skupinu
– spolupracujeme se školami, které dítě navštěvuje a s dalšími institucemi a odborníky

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: pondělí, úterý 10:00-15:00
Terénní forma: středa 10:00 – 15:00
V ostatním čase poskytujeme pouze předem domluvené konzultace.

Službu poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra
Mgr. Karolína Pražáková- karolinaprazakova@dumtriprani.cz

kontakt:
Centrum pro děti Mezipatro
Svatovítská 682/7
160 00 Praha 6
Tel.: 233 323 249, 724 865 400

mapa

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.