DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI

Dům Přemysla Pittra pro děti

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Volná kapacita k 4.7. 2019 –  V současné době nabízíme 2 volná místa pro dlouhodobý pobyt a 2 místa pro 24-ti hodinové pobyty.

Jsme krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizi nebo náročné životní situaci a nemohou proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání této situace. Společně s dítětem hledáme vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

Historie- Dům Přemysla Pittera pro děti je pojmenován po českém velikánovi, který zachránil stovky dětí, více v  reportáži o P. Pitterovi.

V pobytovém zařízení

 • poskytujeme dětem celodenní péči
 • nabízíme dětem sociální, psychologickou a pedagogickou podporu
 • zajišťujeme dětem zdravotní péči a školní docházku a související školní přípravu
 • vytváříme podmínky pro zájmovou činnost dětí
 • rodinám dětí poskytujeme poradenství a pomoc při péči a výchově dítěte a zprostředkováváme jejich vzájemný kontakt

Pro koho tu jsme, najdete zde

Jak pracujeme a co je naším cílem – se dozvíte v našich službách

Vnitřní řád Domu Přemysla Pittra pro děti (s důležitými informacemi pro rodiče a jiné blízké osoby o příjmu dítěte do zařízení, o námi nabízené pomoci, o návštěvách dětí aj.) najdete zde

Informace pro děti na Domečku (o naší pomoci, o tom, jak to u nás chodí, o tom, jak se k nám dostaneš aj.) tady

Dálkový přístup ke standardům kvality sociálně – právní ochrany ZDVOP najdete zde

Legislativní rámec:
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Doba poskytování služby:
ZDVOP: provoz nepřetržitý, sociální pracovník ZDVOP: pondělí až pátek 9:00— 14:00

Rodiče hradí příspěvek na úhradu pobytu a péči daný zákonem č. 359/1999 Sb.

Ředitelka Domu P. Pittra ZDVOP a sociální pracovnice ZDVOP:

Karolína Balcarová – karolinabalcarova@dumtriprani.cz

Kontakt:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 235 302 698, 607 199 291
mapa

Sociální služby Domu Přemysla Pittra

Krizová pomoc

 

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Ve službě krizová pomoc:

 • dětem poskytujeme pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem následnou terapeutickou pomoc
 • intenzivně pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění situace dítěte
 • rodičům pomáháme realizovat praktické kroky, kterou vedou k řešení krizové situace
 • rodičům nabízíme krátkodobou terapeutickou pomoc.

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Registrovaná sociální služba:
krizová pomoc

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: pondělí 8:30 – 16:00, úterý 10:00- 12:30
Terénní forma: středa až čtvrtek 10:00- 15:00

Služba je poskytována bezplatně.

Sociální rehabilitace

 

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • pomáháme dětem a rodičům si znovu rozumět,
 • děti a rodiče učíme komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • doprovázíme děti do škol a dalších institucí a rodiče učíme s těmito institucemi jednat
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: úterý 8:30- 15:30
Terénní forma: středa 10:00- 15:00, čtvrtek 13:00-15:00

Služba je poskytována bezplatně.

Kontakt krizová pomoc, sociální rehabilitace:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 607 531 818
mapa

Datová schránka Domu tří přání
ID datové schránky: 67b7dmw

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.