DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI

Dům Přemysla Pittra pro děti

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Volná kapacita k 13.11. 2017–  máme dvě místa pro dlouhodobé pobyty a nadále dvě lůžka pro 24-hod. akutní pobyt.

Jsme krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které se ocitly v krizi nebo náročné životní situaci a nemohou proto setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Poskytujeme dětem bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání této situace. Společně s dítětem hledáme vhodné řešení. Zároveň nabízíme odbornou pomoc rodinám těchto dětí.

V pobytovém zařízení

 • poskytujeme dětem celodenní péči
 • nabízíme dětem sociální, psychologickou a pedagogickou podporu
 • zajišťujeme dětem zdravotní péči a školní docházku a související školní přípravu
 • vytváříme podmínky pro zájmovou činnost dětí
 • rodinám dětí poskytujeme poradenství a pomoc při péči a výchově dítěte a zprostředkováváme jejich vzájemný kontakt

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – se dozvíte v našich službách

Vnitřní řád Domu Přemysla Pittra pro děti najdete zde

Legislativní rámec:
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí)

Doba poskytování služby:
ZDVOP: provoz nepřetržitý, sociální pracovník ZDVOP: pondělí až pátek 9:00— 14:00

Rodiče hradí příspěvek na úhradu pobytu a péči daný zákonem č. 359/1999 Sb.

Vedoucí Domu P. Pittra:
Bc. Barbora Illichová – barboraillichova@dumtriprani.cz

Kontakt:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 235 302 698, 607 199 291, Fax.: 235 315 020
mapa

Krizová pomoc

 

Pomáháme dětem překonat krizovou nebo náročnou životní situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami nebo silami své rodiny.

Ve službě krizová pomoc:

 • dětem poskytujeme pravidelnou krizovou intervenci po celou dobu trvání krize
 • s dětmi pracujeme na praktických krocích při začlenění do nové sociální situace (řešení volného času, obstarání osobních záležitostí)
 • po překonání krize zprostředkováváme dětem následnou terapeutickou pomoc
 • intenzivně pracujeme s rodiči na náhledu a porozumění situace dítěte
 • rodičům pomáháme realizovat praktické kroky, kterou vedou k řešení krizové situace
 • rodičům nabízíme krátkodobou terapeutickou pomoc.

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem najdete v našich službách

Vnitřní řád Domu Přemysla Pittra pro děti najdete zde

Registrovaná sociální služba:
krizová pomoc

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: pondělí 8:30 – 16:00, úterý 10:00- 12:30
Terénní forma: středa až čtvrtek 10:00- 15:00

Služba je poskytována bezplatně.

Sociální rehabilitace

 

Podporujeme děti v samostatnosti a učíme je zdravě fungovat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Ve službě sociální rehabilitace:

 • pomáháme dětem a rodičům si znovu rozumět,
 • děti a rodiče učíme komunikačním dovednostem a sociálním návykům
 • doprovázíme děti do škol a dalších institucí a rodiče učíme s těmito institucemi jednat
 • pomáháme dětem najít a zajistit další aktivity a zájmy

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma: úterý 8:30- 15:30
Terénní forma: středa 10:00- 15:00, čtvrtek 13:00-15:00

Služba je poskytována bezplatně.

Vedoucí Domu P. Pittra:
Bc. Barbora Illichová – barboraillichova@dumtriprani.cz

Kontakt krizová pomoc, sociální rehabilitace:
Dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18,
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: 235 302 698, 607 199 291
mapa

Datová schránka Domu tří přání
ID datové schránky: 67b7dmw

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.