Práce s rodičovským konfliktem: co jej posiluje a co ho rozpouští – A2024/0439-SP

Termín: 7. listopadu 2024

Místo konání: bude upřesněno

Rozsah: 8 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 12 účastníků (minimální počet účastníků pro otevření kurzu – 6)

Cena kurzu: 2 500 Kč

Registrace ZDE

Naše semináře slouží ke vzdělávání profesionálů, nenahrazují sociální práci, psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

 

Anotace kurzu 

Kurz se věnuje specifikům rodičovského konfliktu v kontextu rozvodů a rozchodů rodičů. Účastníkům rozšíří povědomí o tom, kdy je vhodné s rodiči aktivně pracovat, a v jakých případech se naopak spolupráce s nimi nedaří s ohledem na fázi konfliktu, v níž se nachází. Účastníci budou aktivně zapojeni do sdílení zkušeností z jejich přímé práce s rodičovským konfliktem. Cílem bude uvědomění si, co vše posiluje konfliktní situaci a komunikaci mezi rodiči.
Druhá část kurzu se věnuje přímé práci s rodiči a pravidlům, které pomáhají zachovávat bezpečnost, nestrannost a vyváženost směrem k rodičům a zároveň umožní mít profesionální odstup a minimalizovat riziko stání se součástí vyostřených rodičovských konfliktů. Účastníci si dále vyzkouší některé mediační techniky a praktické nástroje, jejichž cílem je zklidnit emotivní rodičovskou komunikaci a vést rodiče ke společným řešením v zájmu jejich dětí.

 

Přednášející 

Mgr. Martin Pazlar, DiS. pracuje v sociálních službách od roku 2005. Vystudovaný sociální pracovník a sociální pedagog působil nejprve v nízkoprahových službách pro děti a dospívající na pražském sídlišti. Aktuálně je vedoucím Centra pro rodiny Delta, kde pracuje zejména s rodiči nezletilých dětí, které jsou ohroženy konfliktem souvisejícím s rozpadem rodinného systému. Působí také jako mediátor v jiné neziskové organizaci.

 

Ing. et Bc. Jana Hronová před několika lety opustila ekonomickou oblast a dala přednost práci s lidmi před čísly. Od té doby pracuje v Centru pro rodiny Delta s rodiči a pomáhá jim dojednávat dohody a hledat praktická řešení v péči o jejich děti. Vedle vzdělání v oboru sociální práce využívá zkušenosti z absolvovaného psychoterapeutického a mediačního výcviku.

 

Platební a storno podmínky 

Kontakt: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.