Jak pracovat s rodičovským konfliktem a nestát se jeho součástí – A2024/0438-SP

Termín: 10. října 2024

Místo konání: místo bude upřesněno

Rozsah: 8 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 12 účastníků  (minimální počet účastníků pro otevření kurzu – 6)

Cena kurzu: 2 500 Kč

Registrace ZDE

Naše semináře slouží ke vzdělávání profesionálů, nenahrazují sociální práci, psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

 

Anotace kurzu 

Tento kurz se zaměřuje na strategie a dovednosti potřebné pro odborníky pracující s rodinou v rozvodovém či rozchodovém konfliktu. Účastníci kurzu se naučí efektivně podporovat klienty v oblasti rodičovských konfliktů a rozchodů, připravovat a řídit setkání s rodinami v obtížných situacích, včetně stanovení pravidel a vytváření bezpečného prostředí pro diskuzi.

Klíčovým tématem bude také péče o sebe, a to jak v profesní, tak osobní rovině. Účastníci získají nástroje pro udržení profesionálního odstupu a emoční stability v rámci náročných situací spojených s rodinnými konflikty.

Přednášející 

Mgr. Martin Pazlar, DiS. pracuje v sociálních službách od roku 2005. Vystudovaný sociální pracovník a sociální pedagog působil nejprve v nízkoprahových službách pro děti a dospívající na pražském sídlišti. Aktuálně je vedoucím Centra pro rodiny Delta, kde pracuje zejména s rodiči nezletilých dětí, které jsou ohroženy konfliktem souvisejícím s rozpadem rodinného systému. Působí také jako mediátor v jiné neziskové organizaci.

 

Mgr. Lucie Hanžlová působí již několik let v oboru sociální práce a psychoterapie. Během posledních třinácti let se věnovala lektorské činnosti na základních a středních školách, psychoterapeutické činnosti v adiktologických službách i ve své soukromé praxi. Již šestým rokem pracuje v Domě tří přání v Centru pro rodiny Delta na pozici sociální pracovnice.

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.