Jak podporovat dítě, které zažívá konflikt rodičů – A2024/0437-SP

Termíny: 28. listopadu 2024

Místo konání: bude upřesněno

Rozsah: 8 hodin – prezenčně

Kapacita kurzu: 12 účastníků (minimální počet pro otevření kurzu – 6)

Cena kurzu: 2.500 Kč

Registrace ZDE

Naše semináře slouží ke vzdělávání profesionálů, nenahrazují sociální práci, psychologickou ani psychiatrickou pomoc.

 

Anotace kurzu 

Kurz poskytuje účastníkům přehled strategií a praktických nástrojů pro úspěšnou intervenci ve prospěch dětí, které se ocitají v situacích rodičovského konfliktu. Důraz je kladen na posílení komunikačních dovedností účastníků tak, aby úspěšně vedli konzultace nejen s dětmi, ale i s rodiči v zájmu dítěte. Kurz se zaměří na konkrétní situace, se kterými se účastníci setkávají v praxi, a poskytne jim osvědčené postupy. Součástí tohoto jednodenního kurzu budou praktická cvičení, role-play a diskuse, které umožní účastníkům si nově nabyté dovednosti a poznatky prakticky vyzkoušet.

Přednášející 

 

Mgr. Michaela Spálenková je profesí sociální pracovnice, devět let pracovala s lidmi s duševním onemocněním, působí i jako psychoterapeutka a supervizorka v soukromé praxi, v minulosti pracovala na linkách důvěry jako krizový intervent. Aktuálně pracuje v Centru pro rodiny Delta. Jejím tématem je etický přístup k člověku a otevřený dialog.

 

 

Mgr. Pavel Klíma se dlouhodobě pohyboval v oblasti českého školství, kde se setkával v roli metodika prevence rizikového chování jak s dětmi, tak dospělými. Specializoval se především na vztahové obtíže ve třídních kolektivech, včetně řešení šikanování. Více jak 8 let působil v pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Nyní v Centru pro rodiny Delta pomáhá rodičům, kteří jsou v procesu rozvodu/rozchodu, a hledají funkční podoby rodičovské komunikace. Je frekventantem terapeutického výcviku v systemické rodinné terapii.

Kontakt: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.