Centrum duševního zdraví (CDZ) pro děti a adolescenty Praha

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Centrum duševního zdraví (CDZ) pro děti a adolescenty Praha

Centrum duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha (CDZ) poskytuje svým klientům a jejich rodinám komplexní zdravotně-sociální podporu v oblasti duševního zdraví.

V CDZ:

 • posilujeme duševní zdraví dětí a adolescentů prostřednictvím komplexní zdravotně–sociální podpory
 • pomáháme rodičům porozumět psychickému stavu dítěte
 • usilujeme o rozpoznání duševního onemocnění a o stabilizaci dítěte
 • poskytujeme individuální a skupinovou socioterapeutickou podporudítěti a potřebnou podporu rodině
 • vytváříme bezpečný prostor pro ventilaci emocí, sdílení prožitků a hledání posilujících zdrojůjak na straně dítěte, tak i na straně rodičů
 • s rodinou pracuje multioborový tým, a to jak u nás v centru, tak i na různých místech přirozeného prostředí klienta (domácnost, škola)
 • podpora týmu je časově omezena na dobu 3–6 měsíců

Cílová skupina:

 • děti a adolescenti ve věku 0-18 ohrožené v oblasti duševního zdraví

Cíle:

 • předcházení rozvoji duševního onemocnění u dětí a adolescentů
 • podpora zotavení dětí a adolescentů s duševním onemocněním
 • zvýšení kvality života dětí a adolescentů s duševním onemocněním a jejich rodin

Spádová oblast:

Hlavní město Praha

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Zdravotní služby v oboru dětská a dorostová psychiatrie, klinická psychologie, zdravotní sestra se specializací psychiatrie.

Doba poskytování služby:

Ambulanci můžete kontaktovat: pondělí, středa 13:00 – 15:00; úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00.

V ostatním čase – v pracovní dny od 9 do 18 hodin – poskytujeme pouze předem domluvené konzultace či skupinová setkání, a to jak v ambulanci, tak v terénu.

Služby poskytujeme bezplatně.

Vedoucí centra:
Bc. Michaela Hanykýřová, DiS. – [email protected]

Odborní garanti zdravotních služeb:
Vedoucí lékařka: MUDr. Lucia Vašková
Vedoucí zdravotní sestra: Jindra Lažanová, Dis.
Garantka odbornosti klinická psychologie: PhDr. Petra Menclová, Ph.D.

Kontakt:
Tel.: 608 173 556

Pracovník Vám po sdělení Vašeho problému/požadavku, se kterým se na CDZ obracíte, sdělí základní informace o možnosti zařazení do služeb.

V případě, že jsme vytíženi a telefon nezvedáme, doporučujeme využít e-mailový kontakt: [email protected].

Adresa:
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 Bubeneč (nedaleko zastávky TRAM Letenské náměstí)

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.