Zahájili jsme nový projekt ve spolupráci s Nadací Sirius

Staňte se partnerem

Přispějte k bezpečí a ochraně dětí v náročných životních situacích.

Zahájili jsme nový projekt ve spolupráci s Nadací Sirius

Dne 1. 7. 2021 jsme zahájili nový projekt s názvem „Upevňování a rozšiřování služeb pro děti ohrožené závažně ohrožujícím zacházením v důsledku dlouhodobého rodičovského konfliktu“ číslo Z20 021, který podporuje Nadace Sirius, a potrvá do 30. 6. 2023.

Celý projekt je ušit na míru práce u párů v dlouhodobém konfliktu a jeho hlavním realizátorem je Centrum pro rodiny Delta. Projekt je zaměřený na měření dopadu naší práce, implementaci evaluačních metod a zároveň zvýšení efektivity naší práce.

Při jeho tvorbě jsme vycházeli z myšlenky, že život v dlouhodobém rodičovském konfliktu je pro dítě nezdravý. Dlouhodobý rodičovský konflikt je také potenciální živnou půdou pro vznik násilí v rodině nebo zanedbávání dítěte. V rámci projektu se proto zaměřujeme i na vyhodnocení míry ohrožení dětí, které v dlouhodobém rodičovském konfliktu žijí.

Naším cílem, pro tento specifický jev, je, připravit akreditované školení pod hlavičkou MPSV a nabídnout naše zkušenosti v závěru projektu dalším subjektům, které by se s tématem traumatu u rodin s dlouhodobým rodičovským konfliktem mohly setkat. Díky podpoře Nadace Sirius budeme moci publikovat materiály, které nabídnou hlubší vhled do této problematiky, případně nástroje, jak s tímto složitým tématem pracovat.

Během projektu se bude dít mnoho věcí:

  • Testování nástrojů na hodnocení traumatu u dětí.
  • Testování nástroje na hodnocení naší spolupráce s rodinami.
  • Síťování s OSPODem, jeho informování o našich závěrech.
  • Vytvoření materiálů, které zdarma předáme jiným organizacím, o tématu „dlouhodobý rodičovský konflikt“.
  • Akreditace kurzu „komplexní kurz k práci s dlouhodobým konfliktem“.
  • Navýšení kapacit našich služeb, díky čemuž dokážeme pracovat s více rodinami, které mají obtíže.
  • Přenos know-how do jiných organizací formou školení a intervizí.

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.