TITLE

DESCRIPTION

Krizová pomoc dětem Šestka

Na adrese Karlovarská 337/18 otevíráme nové centrum: Krizovou pomoc dětem Šestka. Ta je určena dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v krizi nebo náročné životní situaci se kterou si nedokáží poradit vlastními silami nebo silami rodiny. Na službu se mohou obrátit i školy, orgány sociálně právní ochrany dětí, NNO a další odborníci, kteří se ve své praxi setkávají s dětmi v náročné životní situaci.

Služba je poskytována bezplatně. Podrobnější informace o centru najdete zde.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.