Jak se stát klientem

Jak doporučit klienta k přijetí do péče multidisciplinárního týmu Centra duševního zdraví pro děti a adolescenty Praha:

Vyplněním formuláře Doporučení do péče týmu CDZ. Může jej vystavit a odeslat (na e-mail [email protected]) ošetřující lékař (psychiatr, PLDD), pracovník OSPOD, pracovník PPP, SVP, výchovný poradce, školní psycholog, sociální pracovník jakékoliv sociální služby, která klienta (rodinu) podporuje. Po dohodě s týmem i rodič.

Kritéria pro přijetí do péče:

  • klient má trvalé bydliště v Praze
  • klient patří do cílové skupiny CDZ
  • klient i jeho zákonní zástupci se domluví plynule česky a alespoň jeden ze zákonných zástupců i písemnou formou
  • CDZ má volnou kapacitu
  • členové CDZ se během porady o přijímání nových klientů shodnou na tom, že očekávání referujícího jsou reálná, že péče CDZ je může naplnit a že tuto péči nemůže poskytnout jiná v regionu působící komunitní služba
  • zájemce o přijetí do péče CDZ je klientem jedné z těchto zdravotních pojišťoven: VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPŠ (209), ZP MV ČR (211), RBP (213)

Kontakt:
Tel.: 608 173 556
E-mail: [email protected]

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.