Výtvarná dílna

  • Výtvarná dílna v CPD Mezipatro je prostorem, kde mohou děti rozvíjet zrakové vnímání, intuitivní
    a kritické myšlení, kreativitu, komplexní poznatky o světě, o sobě a druhých.
  • Učí se vyjadřovat vlastní názory, učí se schopnosti sebepoznání a pochopení vlastních možností.
  • Výtvarná dílna je také místem k bezprostřednímu přetváření skutečnosti bez omezujících pravidel.
  • Podporuje v dětech sociální procesy, především komunikaci a schopnost týmové práce. Je cenným nástrojem diagnostickým, terapeutickým a kompenzačním.
  • V dětech prohlubuje výtvarnou citlivost, představivost a fantazii bez ohledu na úroveň začátečníků či pokročilých výtvarníků.

Výtvarná dílna je určena pro děti obtížně navazující kontakt samy se sebou, pro děti s potřebou odbourávání tenze a úzkosti, s potřebou neverbálního vyjadřování citového a pocitového světa, který se často odehrává na pozadí zátěže či traumatu. Umožňuje zažívat úlevu a radost z tvorby.  

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.