Malý průzkumník přírody

  • Program Malý průzkumník přírody v CPD Mezipatro je určený mladším školním dětem, které budou skrze poznávání světa přírody ve svém nejbližším okolí rozvíjet vlastní dovednosti či znalosti, a přijímat různé výzvy při zažívání malých dobrodružství.
  • Program je zaměřen na kultivaci přirozené vnímavosti a zvědavosti dětí, posilování jejich senzitivnosti i odolnosti, budování zdravé sebedůvěry a podporu individuální i skupinovou spolupráce.
  • Vycházíme z domácích i zahraničních metodik blízkých zážitkové pedagogice. Dětí se přirozeným způsobem učí vnímat, poznávat a oceňovat hodnoty a krásy přírody, osvojovat si zásady ochrany přírody a porozumět problematice postavení člověka v přírodě a jeho chování vůči životnímu prostředí.

Program je vhodný pro děti, které mají zvídavého ducha, rády se učí novým věcem a praktickým dovednostem. Zároveň také pro děti, které obtížně navazující kontakt samy se sebou a svým okolím a často se nudí. Cílem je nabývání rovnováhy duševního a tělesného vývoje dětí, posilování jejich sebejistoty, schopnosti samostatnosti a sociální a environmentální odpovědnosti.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.