Vrstevnická skupina

  • Vrstevnická skupina je určena dětem zpravidla ve věku 11-15 let. Po dobu 4-5 měsíců je vždy uzavřená, to znamená, že se setkává ve stále stejném složení. Skupinu vede mužsko-ženský lektorský pár.
  • Jednotlivá setkávání skupiny mají svůj pravidelný řád, své rituály, které dodávají dětem pocit jistoty, předvídatelnosti a čitelnosti prostředí.
  • V rámci socioterapeutických her a aktivit si děti osvojují nové schopnosti, které mohou následně uplatňovat v každodenních situacích – učí se jasně a rovnocenně komunikovat, rozvíjí dovednost utváření vrstevnických vztahů, učí se řešit konfliktní situace, rozpoznávat a zdravě vyjadřovat své emoce, uvědomovat si sebe sama, reflektovat vlastní potřeby a zároveň vnímat i potřeby ostatních.
  • Využívají se rovněž metody arteterapie, muzikoterapie, tvořivé dramatiky.

Vrstevnická skupina je určena pro děti se sníženým sebehodnocením, nejisté a úzkostné, zažívající odmítání nebo nepřijetí ve školních či vrstevnických kolektivech. Dále pro děti, kterým se nedaří najít případně udržet si kamarády, bojují s impulzivním chováním nebo mají potíže v oblasti respektování pravidel a hranic. Děti zde zažijí bezpečný prostor, kde jsou přijímané a mohou být samy sebou.

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.