Doučování

Cíle doučování v Centru pro děti Mezipatro

  • Cílem doučování v Centru pro děti Mezipatro je podporovat děti (žáky/ně) ohrožené školním neúspěchem a motivovat je ke změně, resp. k dosažení takových výsledků, které odpovídají jejich rozumovým a sociálním předpokladům.
  • Pomáháme dětem, jejichž školní výsledky jsou ovlivněny např. krizovou či stresovou situací, náhlou unavitelností, sníženou frustrační tolerancí, nerovnoměrným nadáním, dočasně sníženou sebedůvěrou, demotivací pro opakovanou neúspěšnost, apod.

Školní neúspěšnost bývá velmi často zapříčiněna řadou faktorů biologicko-psychologických
(např. percepční poruchy, přetrvávající neuropsychická nezralost, následky deprivace), intrapsychických (např. nedostatečný rozvoj zájmu o učení, záporný vztah dítěte k učiteli, školní fobie) a sociálních (např. potíže dítěte ve školním kolektivu, výchovný styl rodičů, význam vzdělání v rodině).

Doučování v Centru pro děti Mezipatro proto vzhledem k výše zmíněnému nabízíme pouze v návaznosti na pravidelné individuální konzultace s dítětem a spolupráci s rodinou. Ke spolupráci oslovujeme i školy a učitele/učitelky dětí.

 

Jak doučování v Centru pro děti Mezipatro probíhá

  • Na začátku školního roku, či v jeho pololetí, sestavujeme v Mezipatře „tandemové“ dvojice pro doučování – tedy dítě a jeho dobrovolníka/dobrovolnici a společně se domlouváme, jak bude doučování následující pololetí zaměřeno. Může se jednat o vysvětlování a procvičování látky konkrétního předmětu, o reedukační cvičení pro děti s diagnostikovanými SPU, o podporu a motivaci při přípravě do školy obecně, nebo třeba i o pomoc s přípravou na přijímací zkoušky na střední školu.
  • Doučování probíhá v Centru pro děti Mezipatro pravidelně 1x týdně v rozsahu 1 hodiny. Dobrovolník/dobrovolnice se setkává s dítětem vždy ve stejný den a čas.

V rámci doučování se zaměřujeme mj. i na obnovování přiměřené sebedůvěry dítěte, a to vytvořením bezpečného prostředí, ve kterém se děti nebojí doptávat a chybovat, kladným oceněním, zážitkem úspěchu, vhodně volenou pochvalou.

 

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.