Centrum pro rodiny Delta

Provázíme rodiny na cestě změny a zvládání náročné životní situace. Nabízíme bezpečný prostor mluvit otevřeně o tom, co rodiny trápí a co jim pomáhá.

V Centru pro rodiny Delta

  • pomáháme rodinám v řešení vztahových konfliktů, ve zlepšení vzájemné komunikace a rodičům při obtížích týkajících se výchovy dítěte
  • poskytujeme socioterapeutickou podporu s využitím technik mediace a rodinné terapie
  • s rodinami pracujeme na základě jimi stanovených cílů
  • podporujeme rodiny v obnově kontaktu dítěte s rodičem, kdy v důsledku konfliktu může dojít
    k jejich vzájemnému odcizení

Pro koho tu jsme, jak pracujeme a co je naším cílem – najdete v našich službách

Komu služby neposkytujeme:

  • osobám aktivně užívajícím návykové látky
  • osobám v akutní fázi duševního onemocnění, nebo bez příslušné odborné pomoci
  • osobám zažívajícím domácí násilí jak v roli oběti, tak v roli útočníka

Registrovaná sociální služba:
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Doba poskytování služby:
Ambulantní forma:
pondělí 13.00–16.00, úterý 9.00–12.00 a 13.00–16.00, středa 9.00–12.00, čtvrtek 9.00–12.00 a 13.00–15.00.
Terénní forma: úterý 13.00–16.00.
Konzultace a setkání mohou proběhnout po dohodě s klienty i v jiných časech.

Služby poskytujeme bezplatně rodinám s dětmi, které mají trvalé bydliště v hlavním městě Praze.

Aktuálně máme kapacitu přijímat nové rodiny.

Vedoucí centra:
Mgr. Martin Pazlar, DiS. – [email protected]

Kontakt:
Centrum pro rodiny Delta
Staropramenná 654/29
150 00 – Praha 5, Smíchov
Tel.:  602 662 063
mapa

Dům tří přání © 2017. Zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka U 426.